Görüntü işleme

Öncelikle Herkese Merhaba

Görüntü işleme, kaydedilmiş olan, mevcut görüntüleri işlemek, yani mevcut resim ve grafikleri, değiştirmek, yabancılaştırmak ya da iyileştirmek için kullanılır.

Bu yazımda Görüntü işlemeyi C# dili ile kodlamaya çalışacağım. Gri,Binary ve Sobel kenar bulma algoritmalarını aşağıda bulabilirisniz.

Gri ve Binary

gri yapma;

binary yapma;

 

Program kodları;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace goruntuIsleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog std = new OpenFileDialog();
      std.ShowDialog();
      
      pictureBox1.ImageLocation = std.FileName;
      pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
      Bitmap image = new Bitmap(pictureBox1.Image);
      Bitmap gri = griYap(image);
      pictureBox2.Image=gri;
      pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      }
      catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Fotoğraf Yükleyiniz!");
      }
    }
    private Bitmap griYap(Bitmap bmp)
    {
      for(int i=0;i<bmp.Height-1;i++)
      {
        for(int j=0;j<bmp.Width-1;j++)
        {
          int deger=(bmp.GetPixel(j,i).R+bmp.GetPixel(j,i).G+bmp.GetPixel(j,i).B)/3;
          Color renk = Color.FromArgb(deger,deger,deger);

          bmp.SetPixel(j,i,renk);
        }
      }
      return bmp;
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Bitmap image = new Bitmap(pictureBox1.Image);
        Bitmap binary = binaryYap(image);
        pictureBox2.Image = binary;
        pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      }
      catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Fotoğraf Yükleyiniz!");
      }
    }
    private Bitmap binaryYap(Bitmap bmp)
    {
      int tmp = 0;
      Bitmap gri = griYap(bmp);
      int esik=esikBul(gri);
      Color renk;
      for (int i = 0; i < gri.Height - 1; i++)
      {
        for(int j=0;j<gri.Width-1;j++)
        {
          tmp = gri.GetPixel(j, i).G;
          if(tmp<esik)
          {
            renk = Color.FromArgb(0, 0, 0);
            gri.SetPixel(j, i, renk);
          }
          else
          {
            renk = Color.FromArgb(255,255,255);
            gri.SetPixel(j, i, renk);
          }
        }

      }

      return gri;
    }
    private int esikBul(Bitmap gri)
    {
      int enb = gri.GetPixel(0, 0).G;
      int enk = gri.GetPixel(0, 0).G;
      for (int i = 0; i < gri.Height - 1; i++)
      {
        for (int j = 0; j < gri.Width - 1; j++)
        {
          if (enb > gri.GetPixel(j, i).G)
            enb = gri.GetPixel(j, i).G;
          if (enk < gri.GetPixel(j, i).G)
            enk = gri.GetPixel(j, i).G;

        }
      }
      int a=enb;
      int b=enk;
      int esik = (a+b)/2;
      return esik;
    }
    private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Sobel Kenar bulma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SobelKenarBulma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog std = new OpenFileDialog();
      std.ShowDialog();

      pictureBox1.ImageLocation = std.FileName;
      pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
    }
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap image = new Bitmap(pictureBox1.Image);
      Bitmap sobel = sobelYap(image);
      pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
      pictureBox2.Image = sobel;
    }
    private Bitmap sobelYap(Bitmap image)
    {
      Bitmap gri = griYap(image);
      Bitmap buffer = new Bitmap(gri.Width, gri.Height);//görüntünün boyutlarına sahip boş görüntü oluşturuyorsun
      Color renk;
      int valx, valy,gradient;
      int [,]GX = new int[3, 3];
      int [,]GY = new int[3, 3];
      //Yatay kenar 
      GX[0, 0] = -1; GX[0, 1] = 0; GX[0, 2] = 1;
      GX[1, 0] = -2; GX[1, 1] = 0; GX[1, 2] = 2;
      GX[2, 0] = -1; GX[2, 1] = 0; GX[2, 2] = 1;


      //Dikey kenar

      GY[0, 0] = -1; GY[0, 1] = -2; GY[0, 2] = -1;
      GY[1, 0] = 0; GY[1, 1] = 0; GY[1, 2] = 0;
      GY[2, 0] = 1; GY[2, 1] = 2; GY[2, 2] = 1;


      for (int i = 0; i < image.Height; i++)
      {
        for (int j = 0; j < image.Width; j++)
        {
          if (i == 0 || i == gri.Height - 1 || j == 0 || j == gri.Width - 1)
          {
            renk = Color.FromArgb(255, 255, 255);
            buffer.SetPixel(j, i, renk);
            valx = 0;
            valy = 0;
          }
          else
          {
            valx = gri.GetPixel(j - 1, i - 1).R * GX[0, 0]
              + gri.GetPixel(j,i - 1).R * GX[0, 1]
              + gri.GetPixel(j + 1, i - 1).R * GX[0, 2]
              + gri.GetPixel(j - 1, i).R * GX[1, 0]
              + gri.GetPixel(j, i).R * GX[1, 1]
              + gri.GetPixel(j+1,i).R * GX[1, 2]
              + gri.GetPixel(j - 1, i + 1).R * GX[2, 0]
              + gri.GetPixel(j, i+1).R * GX[2, 1]
              + gri.GetPixel(j + 1, i + 1).R * GX[2, 2];

            valy = gri.GetPixel(j - 1, i - 1).R * GY[0, 0]
               + gri.GetPixel(j, i - 1).R * GY[0, 1]
               + gri.GetPixel(j + 1, i - 1).R * GY[0, 2]
               + gri.GetPixel(j - 1, i).R * GY[1, 0]
               + gri.GetPixel(j, i).R * GY[1, 1]
               + gri.GetPixel(j + 1, i).R * GY[1, 2]
               + gri.GetPixel(j - 1, i + 1).R * GY[2, 0]
               + gri.GetPixel(j, i + 1).R * GY[2, 1]
               + gri.GetPixel(j + 1, i + 1).R * GY[2, 2];

            gradient =(int)( Math.Abs(valx) + Math.Abs(valy));


            if (gradient < 0)
              gradient = 0;
            if (gradient > 255)
              gradient = 255;

            renk = Color.FromArgb(gradient, gradient, gradient);
            buffer.SetPixel(j, i,renk);

            
          }
        }
      }
      return buffer; ;
    }
    private Bitmap griYap(Bitmap bmp)
    {
      for (int i = 0; i < bmp.Height - 1; i++)
      {
        for (int j = 0; j < bmp.Width - 1; j++)
        {
          int deger = (bmp.GetPixel(j, i).R + bmp.GetPixel(j, i).G + bmp.GetPixel(j, i).B) / 3;
          Color renk = Color.FromArgb(deger, deger, deger);

          bmp.SetPixel(j, i, renk);
        }
      }
      return bmp;
    }    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir