Entity Framework CRUD İşlemleri

Herkese merhaba, bugün Entity Framework ile Select, Insert, Update ve Delete işlemlerinden (CRUD İşlemleri) bahsedeceğim.

Bu işlemleri MSSQL ile hazırlamış olduğum Kırtasiye veri tabanı üzerinde yapacağız.

 

 

 

INSERT İşlemi

void insertIslemi()
{
	kirtasiyeOtomasyonuEntities kO = new kirtasiyeOtomasyonuEntities();//Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
	musteri m = new musteri(); //Müşteri Tablomuzu oluşturuyoruz
	m.adi = "Mehmet"; //ad bilgisini giriyoruz
	m.soyadi = "Altunel";//soyad bilgisini giriyoruz
	m.telefon = "0123456788";//telefon numarası bilgisini giriyoruz
	kO.musteri.Add(m);//kO nesnemize yeni oluşturduğumuz musteri tablosunu ekliyoruz
	kO.SaveChanges();//kaydetip bitiriyoruz
}

SELECT İşlemi
Select işlemini geniş bir şekilde anlatmak istiyorum.
İlk ismi Mehmet olan kaydı çekelim ve Labele ekleyelim.

void selectIslemi()
{
	kirtasiyeOtomasyonuEntities kO = new kirtasiyeOtomasyonuEntities();//Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
	musteri m = kO.musteri.Where(x => x.adi == "Mehmet").FirstOrDefault();
	label1.Text = m.adi;
}

İsmi Mehmet Ve soyismi Altunel olan kaydı çekelim.

void selectIslemi()
{
	kirtasiyeOtomasyonuEntities kO = new kirtasiyeOtomasyonuEntities();//Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
	musteri m = kO.musteri.Where(x => x.adi == "Mehmet" && x.soyadi=="Altunel").FirstOrDefault();
	label1.Text = m.adi;
}

Şimdi bütün müşteri tablosunda bulunan bütün kayıtları çekip listBox’a yazdıralım.
Bunun için List nesnesini kullanıyoruz. List şeklinde oluşturduğunuz musteri tablosunu for dongüsü sayesinde
birer birer yazdırıyoruz.

void selectIslemi()
{
	kirtasiyeOtomasyonuEntities kO = new kirtasiyeOtomasyonuEntities();//Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
	List m = kO.musteri.ToList();
	for(int i=0;i<m.Count;i++)
	{
	    listBox1.Items.Add(m[i].adi);
	}
}

Son olarak Baş harfi m ile başlayan bütün kayıtları çekelim. Burda StarstWish fonksiyonunu kullanacağız.

void selectIslemi()
{
	kirtasiyeOtomasyonuEntities kO = new kirtasiyeOtomasyonuEntities();//Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
	List m = kO.musteri.Where(x=> x.adi.StartsWith("m")).ToList();
	for(int i=0;i<m.Count;i++)
	{
	      listBox1.Items.Add(m[i].adi);
	}
}

UPDATE İşlemi
İsmi Mehmet olan kaydı Ahmet olarak değiştirelim

void updateIslemi()
{
	kirtasiyeOtomasyonuEntities kO = new kirtasiyeOtomasyonuEntities();//Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
	musteri m = kO.musteri.Where(x => x.adi == "Mehmet" && x.soyadi == "Altunel").FirstOrDefault();
	m.adi = "Ahmet";
	kO.SaveChanges();
}

DELETE İşlemi

void deleteIslemi()
{
kirtasiyeOtomasyonuEntities kO = new kirtasiyeOtomasyonuEntities();//Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
musteri m = kO.musteri.Where(x => x.adi == "Mehmet" && x.soyadi == "Altunel").FirstOrDefault();
kO.musteri.Remove(m);
kO.SaveChanges();
}

Bir sonraki yazımda görüşürüz.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir