Datagridview Özellikleri

DataGridView kontrolü hücrelerden ve
satırlardan oluşan tablo gösterimini sağlayan gelişmiş bir
kontroldür. Veri tabanıyla bağlantı yapılarak tabloların
gösterimi sağlanabilir veya program içerisinden statik veri
girişi ile veri gösterimi sağlanabilir.

Başlıca Özellikleri:

AllowUserToAddRows: Kullanıcının yeni kayıt
ekleyip ekleyemeyeceğini belirler.

AllowUserToDeleteRows: Kullanıcının mevcut
kayıtları silip silemeyeceğini belirler.

BackGroundColor: Tablonun arka plan rengini
belirler.

CellBorderStyle: Tablo hücrelerinin stillerini
değiştirir.

Columns: Tablo sütunlarıyla ilgili işlemler,
değişiklikler, font ayarları buradan yapılabilir.

DataSource: Veritabanı bağlantısı yapmayı
sağlayan özelliktir.

DefaultCellStyle: Hücrelerin yazı fontlarını,
formatını, rengini değiştirir.

MultiSelect: Hücreleri çoklu seçimine izin
verilip verilmesini ayarlar.

ReadOnly: Yalnızca okunabilir hale getirir.

Rows: Satırlarla ilgili işlem yapmayı sağlar.

SelectionMode: Sütun, Satır ve hücre seçim
şeklini belirler.

Visible: DataGridView’ in görünüp
görülmemesini ayarlar.

Başlıca Olayları (Events):

CellClick: Hücreye tıklandığında çalışır.

CellContentClick: Hücre başlığına
tıklantığında çalışır.

CellBeginEdit: Hücrenin düzenleme moduna
girildiğinde çalışır.

CellEndEdit: Hücrenin düzenleme modundan
çıkıldığında çalışır.

CellEnter: Hücreye girildiğinde çalışır.

ColumnAdded: Sütun eklendiğinde çalışır.

RowAdded: Satır eklendiğinde çalışır.

DataError: bir veri hatası oluştuğunda
çalışır.

UserAddedRow: Kullanıcı satır eklediğinde
çalışır.

UserDeletedRow: Kullanıcı satır sildiğinde
çalışır.

Sorted: Sıralama yapıldığında çalışır.

DataGridView kontrolünün MouseClick, DoubleClick, Move,
Enter, Up, Down gibi fare olayları  ve  KeyPress,
KeyDown, KeyUp gibi klavye olayları da vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir