Arduino-C# haberleşmesi

Öncelikle Herkese Merhaba

Yapacağımız bazı Arduino uygulamalarını bilgisayarımızla haberleştirmemiz gerekebiliyor. Bir Windows Form uygulaması ile bunun nasıl yapılacağını anlatmak istedim.

Arduino kısmından bahsetmeyeceğim, C# kısmı şu şekilde;

C# kısmı

Öncelikle kullanacağımız kütüphaneleri ekliyoruz. Kamera görüntüsü için Aforge kütüphanesi, Haberleşme için IO kütüphanesi.

	
using System.IO.Ports;
using AForge.Video;
using AForge.Video.DirectShow;

Bluetooth cihazları ve kameralar için birer Global değişken oluşturuyoruz

	
FilterInfoCollection cihazlar;
VideoCaptureDevice kamera;

Portlardan alınan bilgiler ile bluetooth cihazlarını ve kameralarını combobox’lara dolduruyoruz

	
if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
      combohizlar.Items.Clear();
      comboportlar.Items.Clear();
      combohizlar.Items.Add("9600");
      cihazlar = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
      foreach (string portlar in SerialPort.GetPortNames()) comboportlar.Items.Add(portlar);
      foreach (FilterInfo cihaz in cihazlar)
      {
        cmbKamera.Items.Add(cihaz.Name);
      }
      
      kamera = new VideoCaptureDevice();												 

Şimdi seçilen portlara göre hangi cihaza bağlanacağını ayarlıyoruz. Bağlanma sağlanamazsa ekrana hata mesajı basıyoruz.

	
private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Close();
       // btnbaglan.Text = "Bağlan";

      }
      try
      {
         if (!serialPort1.IsOpen)
         {
          serialPort1.PortName = comboportlar.SelectedItem.ToString();

          serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(combohizlar.SelectedItem);
          MessageBox.Show("Bağlandı!");
          }
      }
      catch
      { }
     

      try
      {
        serialPort1.Open();       
        serialPort1.Write("*");
       
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Bağlantı Kurulmadı: \n" + serialPort1.PortName.ToString() + " " + serialPort1.BaudRate.ToString());
        return;
      };
    }										 

Basılan butonlara göre arduinoya gönderilecek char verilerini belirleyip port üzerinden gönderme işlemi yapıyoruz. İşlem başarısız olursa ekrana hata mesajı basıyoruz.

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.Write('w'.ToString());
        lbDurum.Text = "İleri Gidiyor!";
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("İleri Gitmiyor!");

      }
    }

    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.Write('a'.ToString());
        lbDurum.Text = "Sola Gidiyor!";
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Sola Gitmedi");
      }
    }

    private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
         serialPort1.Write('x'.ToString());
        lbDurum.Text = "Durdu!";
      }
     catch
      {
        MessageBox.Show("Durmadi!");
      }
    }

    private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.Write('d'.ToString());
        lbDurum.Text = "Sağa Gidiyor!";
      }
     catch
      {
        MessageBox.Show("Sağa Gitmedi");
      }
    }

    private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
         serialPort1.Write('s'.ToString());
        lbDurum.Text = "Geri Gidiyor!";
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Geri gitmedi!");
      }
      
    }									 

Kameraya bağlanma ve görüntü alma işlemlerini yapıyoruz

  private void button7_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (kamera.IsRunning)
      {
        kamera.Stop();
        pictureBox2.Image = null;
        pictureBox2.Invalidate();
      }
      else
      {
        kamera = new VideoCaptureDevice(cihazlar[cmbKamera.SelectedIndex].MonikerString);
        kamera.NewFrame += new NewFrameEventHandler(cam_NewFrame);

        kamera.Start();//kamerayı başlatıyoruz.
      }

    }									 

Son olarak Kameradan alınan görüntü için bir bitmap oluşturuyoruz ve görüntüyü buraya atıyoruz

private void cam_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
    {
      Bitmap bit = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
      pictureBox2.Image = bit;
    }												 

Kodun birleştirilmiş hali de şu şekilde;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using AForge.Video;
using AForge.Video.DirectShow;
namespace TankKontrol
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    FilterInfoCollection cihazlar;
    VideoCaptureDevice kamera;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public delegate void AddDataDelegate(String myString);
    public AddDataDelegate myDelegate;
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
      combohizlar.Items.Clear();
      comboportlar.Items.Clear();
      combohizlar.Items.Add("9600");
      cihazlar = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
      foreach (string portlar in SerialPort.GetPortNames()) comboportlar.Items.Add(portlar);
      foreach (FilterInfo cihaz in cihazlar)
      {
        cmbKamera.Items.Add(cihaz.Name);
      }
      
      kamera = new VideoCaptureDevice();

    }
    private void cam_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
    {
      Bitmap bit = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
      pictureBox2.Image = bit;
    }
    private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Close();
       // btnbaglan.Text = "Bağlan";

      }
      try
      {
         if (!serialPort1.IsOpen)
         {
          serialPort1.PortName = comboportlar.SelectedItem.ToString();

          serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(combohizlar.SelectedItem);
          MessageBox.Show("Bağlandı!");
          }
      }
      catch
      { }
     

      try
      {
        serialPort1.Open();       
        serialPort1.Write("*");
       
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Bağlantı Kurulmadı: \n" + serialPort1.PortName.ToString() + " " + serialPort1.BaudRate.ToString());
        return;
      };
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.Write('w'.ToString());
        lbDurum.Text = "İleri Gidiyor!";
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("İleri Gitmiyor!");

      }
    }

    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.Write('a'.ToString());
        lbDurum.Text = "Sola Gidiyor!";
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Sola Gitmedi");
      }
    }

    private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
         serialPort1.Write('x'.ToString());
        lbDurum.Text = "Durdu!";
      }
     catch
      {
        MessageBox.Show("Durmadi!");
      }
    }

    private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.Write('d'.ToString());
        lbDurum.Text = "Sağa Gidiyor!";
      }
     catch
      {
        MessageBox.Show("Sağa Gitmedi");
      }
    }

    private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
         serialPort1.Write('s'.ToString());
        lbDurum.Text = "Geri Gidiyor!";
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Geri gitmedi!");
      }
      
    }

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyData == Keys.W)
        lbDurum.Text = "w";
    }

    private void cmbKamera_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void button7_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (kamera.IsRunning)
      {
        kamera.Stop();
        pictureBox2.Image = null;
        pictureBox2.Invalidate();
      }
      else
      {
        kamera = new VideoCaptureDevice(cihazlar[cmbKamera.SelectedIndex].MonikerString);
        kamera.NewFrame += new NewFrameEventHandler(cam_NewFrame);

        kamera.Start();//kamerayı başlatıyoruz.
      }

    }

    private void button8_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (kamera.IsRunning)
        kamera.Stop();
      else
        MessageBox.Show("Zaten çalışmıyor");
    }

 
    }
  
}

Görüntüler

Programın Çalışırken ki ekran görüntüsü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir